Triệu Vy sánh đôi cùng “đàn em” Châu Đông Vũ trong chiến dịch quảng cáo mới của Burberry