Thanh Hằng “sang chảnh” trong các thiết kế Dior ở Hong Kong