Tan chảy với loạt street style “7 sắc cầu vồng” của dàn sao Việt tuần qua