Street style sao Việt tuần qua: Đầm liền, áo phông và “cuộc đổ bộ” của mũ vành tròn