Sàn diễn thời trang “Hãy chọn giá đúng” độc đáo của Moschino