Sàn diễn Dior Men Thu Đông 2019: Khi mẫu nam “bất động” trên đường băng