PHUONG MY “chào sân” Tuần lễ Thời trang New York với hình ảnh phụ nữ Á Đông