Phí Phương Anh, Khánh Linh và Tú Hảo cùng dàn fashionista Việt khuấy động sự kiện của Coach