Phần phim mới của “Bảy viên ngọc rồng” hé lộ chi tiết quan trọng về lịch sử hành tinh Saiya