NTK Công Trí tỏa sáng cùng “những vì sao” tại Tuần lễ Thời trang New York Thu Đông 2019