Nói trước bước không qua, Meghan Markle cực hợp với trang phục của Victoria Beckham