Nhiếp ảnh gia Hiền Đỗ - “Nghệ thuật làm dịu và khai phá tâm hồn”