Nhà thiết kế Tăng Thanh Hà giới thiệu BST đầu tiên tại ELLE Fashion Journey 2018 | ELLE Việt Nam