Người mẫu “chuyển giới” chỉ trong 4 phút tại show Thu Đông 2019 của Kenzo