Ngày đông không lạnh với loạt street style vừa ấm vừa “chất” của dàn sao Việt tuần qua