Nam thần da màu Michael B. Jordan lần đầu tiên trở thành gương mặt đại diện toàn cầu của Coach