Hồng Quế tóc thắt bím ngây thơ trong BST “Hương thơm núi rừng”