Hoa hậu chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada đến Việt Nam tham dự casting Asia Next Top Kid Model | Cộng đồng nữ doanh nhân | Cộng đồng | Women Life