Hai huyền thoại Grace Jones và Pat Cleveland “thắp lửa” trong show Tommy Hilfiger x Zendaya