Dân tình “thảng thốt” trước chiếc túi xách Jacquemus chỉ đựng được 1 bên tai nghe