Chanel Xuân - Hè 2019: Chanel By The Sea! Bờ biển thời trang vẫy gọi! - ELLE Việt Nam