BST Roland Mouret Xuân – Hè 2019: Cảm hứng "nữ quyền" chưa hề hạ nhiệt | ELLE Việt Nam