BST Louis Vuitton Thu - Đông 2019: Cuộc trình diễn thời trang của văn hóa nhóm | ELLE Việt Nam