BST Gucci Thu - Đông 2019: Câu chuyện về chiếc mặt nạ "ma thuật" của Alessandro Michele