BST Dior Thu - Đông 2019: Nổi bật với sự trung thành cùng nữ quyền | ELLE Việt Nam