Bộ sưu tâp Xuân – Hè Hermès 2019: Thời trang thể thao xa xỉ - ELLE VN