Ảnh cưới tự chụp của cặp 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' - Ngôi sao