Ảnh cưới giữa rừng mơ của cặp 'ghét thì yêu thôi' - Ngôi sao