Ảnh cưới 400 triệu đồng của tiểu thư 'hội con nhà giàu Việt' - Ngôi sao