Á hậu Thúy Vân tỏa sắc trong các thiết kế từ BST “Hành Trình Về Phương Đông”